Zeleni karton možete preuzeti u našim objektima

Zeleni karton možete preuzeti u našim objektima

Zeleni karton je obavezan dokument ako se vozilom domaće registracije putuje u inostranstvo (samo za teritoriju Bosne i Hercegovine i Makedonije). Za dobijanje zelenog kartona potrebno je: Polisa obaveznog osiguranja Saobraćajna dozvola More »

Osiguranje vozila osnovno i delimično kasko

Osiguranje vozila osnovno i delimično kasko

U prilici smo da vam ponudimo polise osiguravajućih kuća: DDOR NOVI SAD OSIGURANJA MILENIJUM OSIGURANJE DUNAV OSIGURANJE Pored polise obaveznog osiguranja od autoodgovornosti možemo Vam ponuditi polisu delimičnog kasko osiguranja, a koja obuhvata: More »

Registracione nalepnice bez odlaska u MUP

Registracione nalepnice bez odlaska u MUP

Registraciona nalepnica bez odlaska u MUP Registracija vozila za samo 10 minuta! Registracionu nalepnicu izdajemo na licu mesta kod nas fizičkim i pravnim licima! /produženje registracije vozila/ Izdavanje registracione nalepnice je besplatno More »

Načini plaćanja registracije vozila i svih usluga

Načini plaćanja registracije vozila i svih usluga

Registraciju vozila kao i sve druge usluge u našim objektima možete obaviti na više načina: Gotovinom /bez odlaska u banku i poštu kod nas možete odmah i bez čekanja izvršiti sva plaćanja More »

Di Mako doo agencija

Di Mako doo agencija

DI MAKO doo se već 25 godina uspešno bavi uslugama u oblasti registracije vozila o čemu svedoče stotine zadovoljnih klijenata.  Kod nas možete obaviti sve radnje vezane za registraciju i tehnički pregled More »

 

Osiguranje

kaskoo

U prilici smo da vam ponudimo polise osiguravajućih kuća:

 • DDOR NOVI SAD OSIGURANJE
 • MILENIJUM OSIGURANJE
 • DUNAV OSIGURANJE

Pored polise obaveznog osiguranja od autoodgovornosti možemo Vam ponuditi polisu delimičnog kasko osiguranja, a koja obuhvata:

 • osiguranje stakala
 • osiguranje od prirodnih rizika /grada, poplava, bujica, oluje, udara groma, snežne lavine …/
 • osiguranje vozača i putnika u slučaju smrti ili invaliditeta
 • šlepovanje i manje popravke /na teritoriji Republike Srbije/

Napomena: Svaku eventualnu štetu nastalu na staklima vašeg vozila pokriva osiguravajuća kuća do visine osigurane sume bez Vašeg učešća u šteti!

Delimično kasko osiguranje predstavlja osiguranje svih stakala /prednja, zadnja i bočna/ standardno ugrađenih na vozilo /putničko ili teretno/, izuzev stakala /plastike/ na svetlosnim uređajima, ogledalima ili krovu vozila /uključujući i stakleni krov/. Ugovaranjem polise delimičnog kasko osiguranja vozila pokrivate rizik loma i oštećenja stakala na Vašem vozilu, a nastankom štetnog događaja i nadoknadu štete. Kod nekih osiguravajućih društava delimično kasko osiguranje se ugovara uz polisu obaveznog osiguranja /osiguranja od autoodgovornosti/ a kod nekih polisu dobrovoljnog osiguranja /kasko osiguranja vozila/. Pri osiguranju loma stakla obavezan je pregled vozila i fotografisanje stakala na vozilu sa sve 4 strane. Fotografije se dostavljaju uz polisu po kojoj je izvršeno osiguranje loma stakla. Uslovi za dobijanje delimičnog kasko osiguranja od loma stakla se razlikuju i zavise od ponuda osiguravajućih društava. Ima i osiguravajućih kompanija koje postavljaju dodatne uslove kao npr. dobrovoljno osiguranje svih putnika.

Kada se govori o kasko osiguranju motornih vozila, misli se na DOBROVOLJNO osiguranje koje se reguliše ugovorom o osiguranju između osiguravača i osiguranika. To znači da zavisi od volje stranaka da li će stupiti u odnos u konkretnom slučaju, kasko osiguranja motornih vozila. Kasko osiguranje predstavlja osiguranje vozila i njegove nestandardne dopunske opreme /ukoliko je ugovoreno/, od posledica nastalih ostvarenjem rizika definisanim ugovorom. Obično se obuhvataju rizik havarije /delimične ili totalne/, kao i rizik nestanka vozila /bespravnog otuđenja, razbojništva, krađe/.

Vozila za koja se može zaključiti kasko osiguranje, izuzevši posebne oblike osiguranja, razvrstana u sledeće grupe premija: putnički automobili, teretna vozila, autobusi, vučna vozila, specijalna motorna vozila, priključna vozila, motorna vozila inostrane registracije, vozila na popravci, radna vozila i šinska vozila. Pri tome se propisuju posebni modaliteti kasko osiguranja u zavisnosti od osiguravajuće kuće, za pojedine, prethodno pomenute, vrste motornih vozila.

Koja je razlika između obaveznog auto osiguranja i kasko osiguranja?

Kod obaveznog osiguranja motornih vozila, osiguranik plaća premiju od auto-odgovornosti, tj. nanošenja štete drugom vozilu prilikom nezgode. To znači da u slučaju sudara u kome je osiguranik kriv, osiguravajuća kuća isplaćuje štetu drugom učesniku u nezgodi, kome je naneta šteta. Kod kasko osiguranja, osiguranik osigurava sopstveno motorno vozilo i šteta se isplaćuje bez obzira na krivicu. Jednostavnije rečeno, ukoliko imate polisu kasko osiguranja, uz obaveznu polisu auto-odgovornosti, prilikom sudara u kome ste vi krivi, osiguravajuća kuća ce po obaveznoj polisi auto-odgovornosti nadoknaditi štetu prouzrokovanu vozilu koje ste udarili, a po kasko polisi štetu na vašem vozilu. Ukoliko ugovorite i osiguranje od rizika krađe, u slučaju nestanka vozila, osiguravajuća kuća vam nadoknađuje gubitak /vrši se isplata amortizovane osigurane sume, u zavisnosti od vrednosti, starosti i stanja vozila/. Uslovi kasko osiguranja kao i premija kasko osiguranja /suma koju plaćate da bi ste KASKO osigurali vozilo/ mogu da variraju i razlikuju se u zavisnosti od osiguravajuće kuće. Uobičajeno je da se u okviru potpunog kasko osiguranja obuhvata i rizik krađe automobila. Rizik krađe putničkog vozila se ugovara samo uz potpuni kasko, i to u vidu dopunskog rizika, tj. plaća se poseban doplatak uz odgovarajuću premiju za puni kasko.

Da bismo vam razjasnili pojam kasko osiguranje moramo Vam objasniti razliku između  obaveznog i dobrovoljnog osiguranja.

Prema načinu nastanka osiguranja se dele na:
 • OBAVEZNA
 • DOBROVOLJNA
 Zakon o osiguranju imovine i lica predviđa četiri slučaja obaveznih osiguranja, od kojih je jedno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima Prilikom registracije vozila verovatno ste primetili da u sklopu uplatnica koje je potrebno uplatiti postoji i jedna uplatnica na kojoj je svrha uplate premija obaveznog osiguranja. Ova uplata je obavezna prilikom registracije svakog vozila, s tim što je vama ostavljeno pravo izbora osiguravajuće kuće sa kojom ćete sklopiti ugovor o obaveznom osiguranju.
Dobrovoljno osiguranje nije obavezno i nemate nikakvu obavezu da prilikom registracije vozila platite i kasko osiguranje. Međutim ako želite da dodatno zaštitite svoj automobil, onda je Kasko osiguranje logičan izbor.
Prema predmetu osiguranja podela je na:
 • OSIGURANJE IMOVINE
 • OSIGURANJE LICA
OSIGURANJA IMOVINE
 Opšte osiguranje
 Osiguranje imovine /stvari/:
 • osiguranje od požara
 • osiguranje od provalne krađe i razbojništva
 • osiguranje domaćinstva
 • kasko osiguranje motornih vozila /od uništenja, oštećenja i krađe/
 • osiguranje useva i plodova
 • osiguranje građevinarstva
 • osiguranje mašina od loma itd.
 Osiguranje od odgovornosti:
 •  osiguranje od opšte odgovornosti
 • osiguranje od odgovornosti za štete iz upotrebe motornih vozila
Osiguranje kredita
Transportno imovinsko osiguranje:
 • kasko osiguranje /osiguranje prevoznih sredstava-brodova, aviona,čamaca…/
 • kargo osiguranje (osiguranje robe u domaćem i međunarodnomprevozu
 • osiguranje od odgovornosti prevoznika (od odgovornosti prema vlasniku robe, prema trećim licima
OSIGURANJA LICA
Osiguranje života
 • osiguranje za slučaj smrti
 • osiguranje za slučaj doživljenja
 • mešovita osiguranja za slučaj smrti i doživljenja
Osiguranje od posledica nesrećnog slučaja
 • osiguranje putnika u javnom prevozu
 • osiguranje na poslu i u privatnom životu
 • osiguranje vozača, putnika i radnikana motornim vozilima za vreme
 • upravljanja i vožnje
 • osiguranje pri vršenju posebnih delatnosti /sportista, lovaca, vatrogasaca, zaposlenih i putnika u vazdušnom saobraćaju/
 • osiguranje gostiju (hotelskih, banjskih itd.), posetilaca priredbi, turista…
 Ovo su bile dve osnovne podele osiguranja koje se tiču kasko osiguranja, inače postoji još podela:
 •  prema prirodi rizika (kopneno, pomorsko i vazdušno osiguranje)
 • prema načinu izravnavanja rizika (osiguranje, saosiguranje i reosiguranje)
 • prema načinu organizovanja osiguranja (premijsko i uzajamno osiguranje)
 • na individualna (pojedinačna) i kolektivna osiguranja
Iz svih ovih podela zaključujemo da je KASKO OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA dobrovoljno osiguranje imovine od uništenja, oštećenja i krađe, odnosno rizika nastanka štetnog događaja.